ZÁKLADNÍ INFORMACE

ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING (EPH) je přední středoevropská energetická skupina, působící převážně v České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii, Velké Británii, Polsku a v Maďarsku. Jedná se o vertikálně integrovanou utilitu zahrnující kompletní řetězec činností v odvětví energetiky. Zahrnuje více než 50 podniků z oblasti těžby uhlí, výroby tepla a elektřiny z klasických i obnovitelných zdrojů včetně distribuce těchto energií, stejně jako obchodu s elektřinou, plynem, respektive jejich dodávky koncovým zákazníkům a v neposlední řadě ze segmentu plynárenství.

Podniky holdingu  zaměstnávají více než 12 000 lidí.

EPH je lídrem plynárenského sektoru na Slovensku a klíčovým přepravcem zemního plynu z Ruska do Evropské unie.  Je také jedním z nejvýznamnějších domácích kogeneračních výrobců tepla a největším dodavatelem tepelné energie zákazníkům v České republice. Současně je druhým největším českým výrobcem elektřiny.

V Německu zaujímá EPH (resp. 100% dcera MIBRAG) pozici třetí největší těžební uhelné společnosti.

 

Základní ukazatele (2014)

čísla se vztahují k 31.12.2014 nebo k období 1. leden až 31. prosinec 2014

Tranzit
Kapacita 80,3 bcm
Tranzit 2014 46,5 bcm

 

Distribuce plynu
Distribuce 2014 4,2 bcm
Délka plynovodů 33 263 km

 

Skladování plynu
Celková kapacita 3,7 bcm

 

SEGMENT TEPLÁRENSTVÍ Instalovaný tepelný výkon (MWt) Prodej tepla (TJ)
Pražská teplárenská, a.s. 1 579 10 276
United Energy, a.s. 487 1 444
Elektrárny Opatovice, a.s. 932 3 158
Plzeňská energetika, a.s. 197 716
Celkem 3 195 15 594

 

SEGMENT TĚŽBA UHLÍ
Těžba hnědého uhlí 20,9 mil. t
Prodej hnědého uhlí 19,5 mil. t

 

SEGMENT VÝROBA ELEKTŘINY Instalovaný elektrický výkon (MWe) Výroba elektřiny (GWh)
Saale Energie 400 2 121
HSR 390 2 865
Elektrárny Opatovice, a.s. 378 1 761
United Energy, a.s. 239 549
Pražská teplárenská, a.s. 132 9
Plzeňská energetika, a.s. 111 229
Celkem 1 650 7 534

 

SEGMENT DISTRIBUCE A DODÁVKA ENERGIÍ

 

EPET

Obchod s elektřinou 16 405 GWh
Dodávka plynu 3 203 GWh
Dodávka elektřiny 2 012 GWh

 

SSE

Distribuce elektřiny 5 839 GWh
Obchod s elektřinou 5 706 GWh
Dodávka elektřiny 4 321 GWh
Dodávka plynu 223 GWh
Výroba elektřiny 19 GWh
Instalovaná kapacita 63 MWe

 

SEGMENT OBNOVITELNÉ ZDROJE Lokalita Typ OZE Instalovaný
výkon (MW)
Mibrag Neue Energie Schleenhein (SRN) VTE 6,9
VTE Pchery Pchery VTE 6,0
Greeninvest Energy Ladná FVE 4,0
Powersun Hustopeče I.,
Hustopeče II., Kyjov
FVE 3,1
Triskata Strážské (SR) FVE 1,0
Arisun Strážské (SR) FVE 1,0
Alternative Energy, a.s. Bošany BPE 3,0

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Energetický a průmyslový holding, a.s.

Identifikační číslo: 28356250
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21747;
Praha, Pařížská 130/26, PSČ 110 00