Obnovitelné zdroje

Náš důraz na bezuhlíkovou a nízkouhlíkovou produkci je zřejmý z našeho portfolia elektráren. Ve střednědobém horizontu bude však hrát hnědé/černé uhlí i nadále důležitou roli v energetickém mixu několika evropských trhů. Očekáváme, že význam a následně i instalovaná kapacita hnědého/černého uhlí v Evropě bude postupně klesat a my budeme respektovat směr jednotlivých zemí. Tento pokles také proběhne na každém energetickém trhu jinak.

 

Instalovaná energetická kapacita EPH

graf_sustainability_eph_20170302_Cz

Poznámka: 2015 proforma údaje na proporcionální bázi (pro vyloučení pochybností včetně 33 % společnosti Slovenské elektrárne, 50 % společnosti LEAG (bývalá těžební a výrobní aktiva Vattenfallu), s výjimkou Saale Energie (390 MW) a včetně 50 % Ergosudu. Číselné údaje prezentovány k 31/12/2015.