Obnovitelné zdroje

Náš důraz na bezuhlíkovou a nízkouhlíkovou produkci je zřejmý z našeho portfolia elektráren. Ve střednědobém horizontu bude však hrát hnědé/černé uhlí i nadále důležitou roli v energetickém mixu několika evropských trhů. Očekáváme, že význam a následně i instalovaná kapacita hnědého/černého uhlí v Evropě bude postupně klesat a my budeme respektovat směr jednotlivých zemí. Tento pokles také proběhne na každém energetickém trhu jinak.

 

Instalovaná energetická kapacita EPH

graf_sustainability_eph_CZ

Poznámka: Všechny údaje založeny na 100% vlastnictví bázi. Včetně cca 400 MW biomasy, která je v současné době ve fázi vývoje (uvedení do provozu se očekává v roce 2017) a kromě 2.0 GW z elektrárny Eggborough, která je vedena jako strategická rezerva pro TSO.