Zpět na Přehled VŘ

AlFe laná vonkajších vedení (ACSR) a Zliatinové laná vonkajších vedení (AAAC)

ID: / 28537

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku AlFe lán vonkajších vzdušných vedení (ACSR) a zliatinových lán vonkajších vedení (AAAC) používaných ako holé vodiče pre diaľkové vonkajšie elektrické vedenia VN, VVN.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=1b2094147edc1d47e371847391a3ee0c&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Tisknout