Zpět na Přehled VŘ

Diaľkovo ovládaný úsekový odpínač – DOÚ

ID: / 27395

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku Diaľkovo ovládaný úsekový odpínač s vákuovými zhášacími komorami , ktorý sa používa vo vonkajších vedeniach na odpojenie alebo pripojenie úsekov vedenia, odbočiek vedenia alebo prípojok k menším transformačným staniciam až do menovitého vypínacieho prúdu úsekového odpínača.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=a4d8b29e5e968c8ac9d788aec4b763dc&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Tisknout