Zpět na Přehled VŘ

Dotační akce – HK, PS F060 Čeperka-rek.mezi TB7328-7312

ID: / 28516

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění této zakázky s názvem „HK, PS F060 Čeperka-rek. mezi TB7328-7312““ je rekonstrukce stávajících teplovodních rozvodů 2x DN 125 v kanálech za teplovody z předizolovaného potrubí v dimenzi 2x DN 125 ve stávajících trase v celkové délce cca 200 m v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby.
Zadávací dokumentaci je možno stáhnout na profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/126407a6-d1a5-47b1-97a2-288b903b9945

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Beznosková
Telefon: +420724010478
E-mail:

Tisknout