Zpět na Přehled VŘ

Horkovodní přípojka pro objekt Plzeň, Hradišťská 4A

ID: / 27492

Předmět a popis VŘ:
Předmětem této zakázky s názvem „Horkovodní přípojka pro objekt Plzeň, Hradišťská 4A“ je provedení nové horkovodní přípojky v dimenzi DN 40/110 pro objekt Plzeň, Hradišťská 4A, které zahrnuje zejména provedení navrtávky a instalaci navrtávacího ventilu DN 80 v místě napojení, redukci z DN 80/50, montáž nového předizolovaného potrubí, vyzkoušení, uvedení do provozu a předání díla objednateli. Nový horkovodní rozvod bude napojen na stávající rozvody v dimenzi DN 400 v komunikaci Hradišťské ulice a bude ukončen v prostoru předávací stanice tepla za obvodovou stěnou, dále bude potrubí provedeno z ocelových trubek.
Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Tisknout