Zpět na Přehled VŘ

Kotel ZEVO – rekonstrukce membránového stropu 2. tahu

ID: / 28102

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění zakázky s názvem „Kotel ZEVO – rekonstrukce membránového stropu 2. tahu“ je rekonstrukce membránového stropu tlakového celku (TC) 2. tahu kotle pro spalování směsného komunálního odpadu, spočívající v záměně původního membránového stropu, z běžného materiálu, za strop chráněný na otápěné straně návarem Inconel (cladding). Rekonstruovaná část přímo navazuje na strop spalovací komory, který je claddingem chráněn od výstavby kotle. Dílo bude zhotovitelem realizováno formou dodávky „na klíč“.

Kontaktní osoby:
Jméno: Hana Šťáhlavská
Telefon: +420377180455, +420603434223
E-mail:

Jméno: Jitka Navrátilová
Telefon: +420377180459
E-mail:

Tisknout