Zpět na Přehled VŘ

Obnova ohrevov plynu OH5 a OH6 – zhotoviteľ

ID: / 29614

Předmět a popis VŘ:
Realizácia Diela Obnova ohrevov plynu OH5 a OH6 podľa PD vypracovanej spoločnosťou GAS Oil Technology a.s. číslo 0261-22-60 vrátane vykonania predpísaných skúšok, revízií, zaškolenia a dodania kompletnej sprievodnej dokumentácie.
Odkaz: www.nafta.sk

Kontaktní osoby:
Jméno: Ing. Matúš Jurových PhD.
Telefon: +421 2 4024 2674
E-mail:

Jméno: Antonia Cavalli Mgr. PhD.
Telefon: +421905465634
E-mail:

Tisknout