Zpět na Přehled VŘ

Odběr a likvidace odpadu K.Č. 190112 ze ZEVO Plzeň

ID: / 27054

Předmět a popis VŘ:
Předmětem sektorové veřejné zakázky je kompletní zajištění odběru a likvidace odpadu ze spalování odpadů ze ZEVO Plzeň a jeho využití nebo odstranění v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. Sektorová veřejná zakázka bude mít charakter Díla „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v Knize A a B Zadávací dokumentace.
Zadavatel uvádí, že se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku na služby, která je dle § 151 odst. 2 ZZVZ sektorovou veřejnou zakázkou, a že sektorová veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení s uveřejněním ve smyslu ustanovení § 60 a násl. ZZVZ.

Místem plnění sektorové veřejné zakázky je obec Chotíkov, č.p. 492, areál ZEVO Plzeň.

Kvalifikační a Zadávací dokumentace je k dispozici ke stažení na profilu Zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001560/zakazka/403331

Kontaktní osoba:
Jméno: Miloslav Kolařík
Telefon: +420 739 540 309
E-mail:

Tisknout