Zpět na Přehled VŘ

Sanace dříku železobetonového komínu 1. etapa

ID: / 27069

Předmět a popis VŘ:
Sanace dříku železobetonového komínu 1. etapa spočívající zejména v opravě vnějšího povrchu dříku komína ve výšce od +84,5 m do +169,9 m (od spodní hrany 2. ochozu po hlavu komína). Oprava spočívá především v provedení sanace vnějšího povrchu stávající konstrukce betonu dříku komína, dále oprava zábradlí a výstupových tras v daném úseku, a to vše formou dodávky na klíč.

Kontaktní osoba:
Jméno: Hana Šťáhlavská
Telefon: 603434223
E-mail:

Tisknout