Zpět na Přehled VŘ

Skrine plastové SPP

ID: / 26468

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na skrine plastové SPP.
Súťaž je rozdelená na časti:
Alternatíva A: skrine plastové SPP s povrchovou úpravou vonkajších častí ( min. hrúbka 50 µm)
Alternatíva B: skrine plastové SPP bez povrchovej úpravy vonkajších častí

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=265a49efa5eec695f59dbb8a08f9fe5d&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Pavol Babík
Telefon: +421 907 838 020
E-mail:

Tisknout