Zpět na Přehled VŘ

VN vonkajšie odpínače komorové

ID: / 26233

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na VN vonkajšie odpínače komorové, ktoré sú schopné spínať prúdy do hodnoty svojich menovitých vypínacích prúdov pri všetkých operáciách zapnutia a vypnutia, ktoré môžu bežne vzniknúť v distribučnej sieti. Spínač musí byť takisto schopný prenášať a zapínať skratové prúdy.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=389e6c4e8bd923fa6e9cc9ea35f1e471&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Tisknout