Zpět na Přehled VŘ

VS 5 S Macháčkova 40 – rekonstrukce rozvodů ÚT a TV v neprůlezném topném kanálu

ID: / 26899

Předmět a popis VŘ:
Předmětem této zakázky s názvem „VS 5 S Macháčkova 40 - rekonstrukce rozvodů ÚT a TV v neprůlezném topném kanálu“ je rekonstrukce stávajícího teplovodního rozvodu v ulici Macháčkova v klasickém čtyřtrubkovém provedení uloženého v neprůlezném topném kanálu. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Skvrňany, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420 378 133 105, +420 731 626 929
E-mail:

Tisknout