Zpět na Přehled VŘ

Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu VI.

ID: / 26889

Předmět a popis VŘ:
Předmětem této zakázky s názvem „Výměníkové stanice – rekonstrukce ohřevu VI.“ je rekonstrukce technologie ohřevu topné vody (ÚT), zabezpečovacího zařízení a souvisejících úprav elektroinstalací a systému měření a regulace (MaR) v blokových předávacích stanicích tepla (VS). Nová technologie bude napojená na stávající rozvody. Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň, k.ú. Skvrňany, k.ú. Doubravka, k.ú. Hradiště u Plzně a k.ú. Bolevec, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420378133105
E-mail:

Tisknout