Zpět na Přehled VŘ

Výstavba zařízení pro energetické využití odpadů, EVO – Komořany, Most

ID: / 29604

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je funkční dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s výstavbou zařízení pro energetické využití odpadů, EVO - Komořany, Most.

Výběrové řízení bylo zveřejněno na VVZ pod číslem Z2022-047348 a je realizováno prostřednictvím elektronického nástroje eZAKÁZKY na (URL) https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/afad761b-b55c-43d9-93f5-060173e5fd3c/zakazka/P22V00000002.

Kontaktní osoby:
Jméno: Ing. Jaromír Kneifl
Telefon: +420 606 633 310
E-mail:

Jméno: Vladimír Hyneš
Telefon: +420 733 628 858
E-mail:

Tisknout