EPH FINANCING SK

Obchodná firma: EPH Financing SK, a.s.

Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava –  Karlova Ves

Identifikačné číslo: 48048003

Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sa, vl.č.6099/B

Výbor pro audit

 

Reporting roku 2020

EPH Financing SK Ročná finančná správa za rok 2020

EPH Financing SK Vyhlásenie emitenta k ročnej finančnej správe 30.4.2021

Rozhodnutie jediného akcionára HV2020 30.4.2021

Oznam o zverejnení Ročnej správy PRAVDA 30.4.2021

 

 

Reporting 1. polrok 2020

EPH Financing SK Polročná správa 30.6.2020

EPH Financing SK Vyhlásenie emitenta k polročnej správe 28.9.2020

EPH Financing SK Priebežná účtovná závierka 30.6.2020

Oznam o zverejnení Polročnej správy PRAVDA 1.10.2020

 

Reporting roku 2019

EPH Financing SK Ročná finančná správa za rok 2019

EPH Financing SK Vyhlásenie emitenta k ročnej finančnej správe 30.4.2020

Oznam o zverejnení Ročnej finančnej správy 4.5.2020

Rozhodnutie jediného akcionára HV2019 30.4.2020

 

Reporting 1. polrok 2019

EPH Financing SK Polročná správa 30.6.2019 

EPH Financing SK Vyhlásenie emitenta k polročnej správe 27.9.2019

EPH Financing SK Priebežná účtovná závierka 30.6.2019

Oznam o zverejnení Polročnej správy PRAVDA 1.10.2019

 

Reporting roku 2018

EPH Financing SK Ročná finančná správa za rok 2018

EPH Financing SK Vyhlásenie emitenta k ročnej finančnej správe 30.4.2019

Oznam o zverejnení Ročnej finančnej správy 2.5.2019

Rozhodnutie jediného akcionára HV2018 30.4.2019

 

Reporting 1. polrok 2018

Oznam o zverejnení Polročnej správy PRAVDA 28.9.2018

EPH Financing SK Polročná správa 30.6.2018

EPH Financing SK Priebežná účtovná závierka 30.6.2018

EPH Financing SK Vyhlásenie emitenta k polročnej správe 28.9.2018

Oznam o znížení ZK akcionára 28.5.2018

 

Reporting roku 2017

EPH Financing SK Ročná finančná správa za rok 2017

EPH Financing SK Vyhlásenie emitenta k ročnej finančnej správe 27.4.2018

Rozhodnutie jediného akcionára HV 2017 27.4.2018

Oznam o zverejnení Ročnej finančnej správy 27.4.2018

 

Konečné výsledky veřejné nabídky – oznámení

Konecne vysledky verejne nabidky_oznameni

 

Reporting 1. polrok 2017

EPH Financing SK Polročná sprava 30.6.2017

EPH Financing SK Priebežná účtovná závierka k 30.6.2017

EPH Financing SK Vyhlásenie emitenta k polročnej správě 29.9.2017

Oznam o emisii dlhopisov k 17.2.2017

Oznam o zverejnení Polročnej správy 29.9.2017

 

Reporting roku 2016

EPH Financing SK Ročná finančná správa za rok 2016

EPH Financing SK Vyhlásenie emitenta k ročnej finančnej správe 27.4.2017

Rozhodnutie jediného akcionára HV 2015 27.4.2016

EPH Financing SK Priebežná účtovná závierka k 30.11.2016

Oznam o zverejnení Ročnej správy 28.4.2017

 

Reporting 1. polrok 2016

EPH Financing SK Vyhlásenie emitenta k polročnej správe 30.9.2016

EPH Financing SK Polročná správa 30.6.2016

EPH Financing SK Priebežná účtovná zavierka 30.6.2016

Oznam o zverejnení Polročnej správy 30.9.2016

Doplnenie Polročnej finančnej správy spoločnosti EPH Financing SK, a.s. za prvý polrok 2016

 

Reporting roku 2015

EPH Financing SK Výročná správa a účtovná závierka 31.12.2015

EPH Financing SK Vyhlásenie emitenta k Výročnej správe 28.4.2016

Rozhodnutie jediného akcionára HV 2015 27.4.2016

Oznam o zverejnení Ročnej finančnej správy 31.12.2015

Doplnenie Ročnej finančnej správy spoločnosti EPH Financing SK za rok 2015

 

Reporting 1. polrok 2015

EPH Financing SK Polročná správa

EPH Financing SK Priebežná účtovná záverka EPH Financing SK

EPH Financing SK Volba členského štátu Európskej unie emitentom

EPH Financing SK Vyhlásenie emitenta

Oznam o zverejnení Polročnej správy 30.6.2015

 

Oznámenia o úrokových platbách

Oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu EPH 4,2% 2018

Oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu EPH 4,2% 2018

Oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu EPH 4,2% 2018

Oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu EPH 4,2% 2018

Oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu EPH 4,2% 2018

Oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu EPH 4,2% 2018

Oznámenie o prvej výplate úrokového výnosu EPH 3,50% 2020

Oznámenie o druhej výplate úrokového výnosu EPH 3,50% 2020

Oznámenie o tretej výplate úrokového výnosu EPH 3,50% 2020

Oznámenie o štvrtej výplate úrokového výnosu EPH 3,50% 2020

Oznámenie o piatej výplate úrokového výnosu EPH 3,50% 2020

Oznámenie o šiestej výplate úrokového výnosu EPH 3,50% 2020

Oznámenie o siedmej výplate úrokového výnosu EPH 3,50% 2020

 

Prospekt

Prospekt dluhopisu EPH 4,2% 2018

Prospekt dluhopisu EPH 3,50% 2020

 

Konsolidované účtovné výkazy

Konsolidovaná výročná správa EPH za rok 2017

Konsolidovaná polročná účtovná závierka EPH 2016

Konsolidovaná účtovná závierka EPH 2015

Konsolidovaná účtovná závierka EPH 2014

 

Oznámenia

Oznámenie o znížení základného kapitálu ručiteľa