Zpět na Přehled VŘ

3D seizmické merania a vyhodnotenie nameraných seizmických údajov v oblasti Ptrukša, Slovenská republika

ID: / 29599

Předmět a popis VŘ:
3D seizmické merania a vyhodnotenie nameraných seizmický dát v oblasti Ptrukša, Slovenská republika na: A) „Prieskum prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov ložiska Ptrukša v súvislosti s projektom H2I-S&D pre možnosť skladovania vodíka resp. zmesi vodíka a zemného plynu“,
B) „Vyhľadávanie a prieskum ložísk horľavého zemného plynu v PÚ Pavlovce nad Uhom a PÚ Beša“.
Odkaz:
www.nafta.sk
https://nafta.1803sw.com/?akce=procesy2/vyzva&id_obchodni_pripady=2401

Kontaktní osoby:
Jméno: Ing. Matúš Jurových PhD.
Telefon: +421 2 4024 2674
E-mail:

Jméno: Ing. Jaroslav Kuník
Telefon: +421346974681
E-mail:

Tisknout