Zpět na Přehled VŘ

AlFe laná vonkajších vedení (ACSR) a Zliatinové laná vonkajších vedení ( AAAC)

ID: / 24688

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku AlFe lán (ACSR)a zliatinových lán (AAAC) vonkajších vzdušných vedení, ktoré sa používajú pre diaľkové vonkajšie elektrické vedenia VN,VVN.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=2d6a09f2f4dc9917a7256e73b2b1c16d&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 41 519 2209
E-mail:

Tisknout