Zpět na Přehled VŘ

Armatúry pre vonkajšie distribučné vedenie

ID: / 26406

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na Armatúry pre vonkajšie distribučné vedenia
časť 1. 5973 - Bezprúdové armatúry
časť 2. 5974 - Prúdové armatúry
časť 3. 5975 - Spojovacie armatúry
časť 4 .5976 - Materiál pre vonkajšie distribučné vedenia
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
časť 1.
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=b909e2d73f2d194c11f70cb9be9de5aa&jazyk=sk
časť 2.
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=8d08ecc4189d9f060bac6fcb4264713f&jazyk=sk
časť 3.
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=9d62465f5f4e16da5b97c3aa4e6ec570&jazyk=sk
časť 4.
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=9a9b4e28ad20ced981a78ad6dc89d455&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Tisknout