Zpět na Přehled VŘ

Časti a súčasti vedení do 1 kV

ID: / 28117

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku príslušenstva pre vonkajšie distribučné siete , použiteľné k inštalácii na stožiaroch a k uchyteniu vonkajších elektrických vedení. Vyhotovenie – z oceľových valcovaných profilov.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=0f746fa752ee8ba09a3120dda25dd309&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Tisknout