Zpět na Přehled VŘ

Demi – modernizace nádrže na regenerant

ID: / 23406

Předmět a popis VŘ:
Předmětem a cílem modernizace dožité ocelové nádrže na odpadní regenerant je dodání, montáž a uvedení do provozu nové, technologicky a provozně vhodné dvouplášťové nádrže v provedení s možností pro uskladnění 10% roztoků NaOH i HCl.
Dílo bude zhotovitelem realizováno formou dodávky "na klíč" a zahrnuje kompletní dokumentaci, dodávku, montáž, revize, zkoušky, uvedení do provozu a zkušební provoz.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420731626929
E-mail:

Tisknout