Zpět na Přehled VŘ

Dodávka atypického potrubního uložení na akci Oprava uložení DN500 Bohdalec

ID: / 24028

Předmět a popis VŘ:
Dovolujeme si Vás informovat o vypsání výběrového řízení „Dodávka atypického potrubního uložení na akci Oprava uložení DN500 Bohdalec“, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní aukce dne 18. 7. 2019 v 10:00. Termín pro podání přihlášek a vstupních nabídek je nejpozději do 17. 7. 2019, 12:00 hod.
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, kterou je možné si vyžádat u kontaktní osoby zadavatele.


Kontaktní osoba:
Jméno: Petr Zahrádka
Telefon: +420739347190
E-mail:

Tisknout