Zpět na Přehled VŘ

Dodávka rozvádzačov pre TR Rajčianka – Nová DOTS 130/TS/229 a MTG

ID: / 28000

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa rozvádzačov na TR Žilina Rajčianka.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=ee40e3778f5eb4eca9420f3a49833bb7&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Katarína Chovanculiaková
Telefon: +421 905 338 259
E-mail:

Tisknout