Zpět na Přehled VŘ

Dodávka stavebných a montážnych prác na stavbe Medzibrod

ID: / 27813

Předmět a popis VŘ:
Dodávka stavebných a montážnych prác na stavbe Medzibrod – rekonštrukcia vedenia č. 7859, 7860, 7868, 7870, podľa rozpočtu a výkresov v zmysle spracovanej PD.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=772ec82179c1b7adbb45adba8fc9b607&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Miroslav Stasinka
Telefon: +421 918 436 344
E-mail:

Tisknout