Zpět na Přehled VŘ

GO tepelné sítě II. A etapa Most

ID: / 29606

Předmět a popis VŘ:
Předmětem generální opravy je výměna dožívajícího potrubí DN 500 uloženého v neprůlezném TK v celkové délce cca 2 x 375 m, vč. výměny všech odvzdušňovacích a vypouštěcích souprav v daném úseku vč. výměny přípojek DN 100 v šachtě Š3 a DN 80 v šachtě Š1. Nová odbočka bude pouze DN 80 pro VS 2, odbočka DN 100 pro VS 18 (pouze odbočení v šachtě 3) byla vyměněna v rámci GO V. etapy. Po otevření topného kanálu budou přeměřeny stávající poloměry ohybů tak, aby nedošlo k použití nevhodných ohybů s jiným poloměrem (v nezávislosti na navržené ohyby v projektové dokumentaci). Dále je nutno uvažovat s nutností osazení 2 ks klenutých den v souvislosti s možností rozdělení trasy a odstávky do dvou úseků tak, aby vždy byl jeden úsek v provozu. V rámci opravy bude provedena i sanace tělesa topného kanálu a šachet, vč. výměny konzolí pod uložením.

Výběrové řízení je prováděno formou on-line elektronické nákupní aukce „ERMMA“
(aukční síň PRO ebiz).

Kontaktní osoba:
Jméno: Vladimír Hyneš
Telefon: +420 733 628 858
E-mail:

Tisknout