Zpět na Přehled VŘ

Horkovodní přípojka pro novou budovu ÚMO Plzeň 4

ID: / 29565

Předmět a popis VŘ:
Předmětem této zakázky s názvem „Horkovodní přípojka pro novou budovu ÚMO Plzeň 4“ je vyhotovení horkovodní přípojky pro napojení nové administrativní budovy ÚMO Plzeň 4 (bývalá ZŠ v ulici Masarykova 19) na stávající horkovod, které bude provedeno v rozbočné jímce s označením „Šst.“, a to u křižovatky ulic Masarykova – Zábělská. Podzemní vedení navrhované horkovodní přípojky bude provedeno v dimenzi 2x DN 80/180 (před lomem L5 zredukováno na dimenzi 2 x DN 50/140) v celkové délce cca 205 m a bude provedeno předizolovaným potrubním systémem pro přímé ukládání do země. Zároveň s potrubím budou do výkopu uloženy sdělovací kabely pro přenos dat.
Celé dílo bude provedeno v k.ú. Doubravka.
Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje účastníky, že neumožňuje dílčí plnění zakázky, když tato musí být účastníkem plněna jako celek.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: tel.: +420 377 180 160, mob.: +420 731 626 929
E-mail:

Tisknout