Zpět na Přehled VŘ

Horkovodní přípojka pro objekt Plzeň, Americká 26

ID: / 25755

Předmět a popis VŘ:
Předmětem této zakázky s názvem „Horkovodní přípojka pro objekt Plzeň, Americká 26“ je vyhotovení nové horkovodní přípojky pro objekt Plzeň, Americká 26, která bude provedena novým předizolovaným horkovodním potrubím v první izolační třídě v dimenzi DN40 a bude napojena na stávající horkovod v komunikaci Americké ulice. Ukončena bude v objektu ve výměníkové stanici uzavíracími armaturami a měřením.
Celé dílo bude provedeno v k.ú. Plzeň, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420377180160, +420731626929
E-mail:

Tisknout