Zpět na Přehled VŘ

Horkovodní přípojka pro výjezdovou stanici ZZS PK, Hřbitovní ul., Plzeň

ID: / 27717

Předmět a popis VŘ:
Předmětem této zakázky je vyhotovení horkovodní přípojky pro připojení nového objektu výjezdové základny ZZS PK ve Hřbitovní ulici, Plzeň, která bude napojena na stávající horkovod dimenze DN 200 vedeného v neprůlezném betonovém topném kanálu. Přechod ze stávajícího klasického potrubí na předizolovaný systém bude proveden v napojovací šachtě Šn. Vnější potrubí je navrženo v předizolovaném bezkanálovém potrubním systému 2x DN 50/140 mm, celková délka osy podzemního vedení nové horkovodní přípojky je cca 60,20 m. Po výstupu předizolovaného potrubí z odbočné šachty se osadí uzavírací armatury v provedení bez šachet.
Celé dílo bude provedeno v k.ú. Doubravka, to vše v rozsahu a za podmínek stanovených zadávacími podmínkami.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Tisknout