Zpět na Přehled VŘ

Instalace DHZ – realizace I. a II. etapy

ID: / 23573

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění této zakázky s názvem „Instalace DHZ – realizace I. a II. etapy“ je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací a služeb spojených s realizací v hranicích dodávky dle Zadávací technické dokumentace.
Nabízející na základě dokumentace pro vydání stavebního povolení nazvané Instalace DHZ, zpracované firmou AMPeng s.r.o., vypracuje dokumentaci pro provádění stavby (dále jen DPS) Instalace DHZ v rozsahu pro I. a II. etapu. Tedy jednu samostatnou DPS pro I. etapu v roce 2019 - Objekt č.2 Rozvodna 110kV a druhou samostatnou DPS pro II.etapu v roce 2020 - Objekty č.66 MOLI a č.107 ČSCHV. Obě tyto DPS budou předloženy poptávajícímu k odsouhlasení a případné připomínky poptávajícího budou nabízejícím do DPS zapracovány. Dle takto odsouhlasené DPS nabízející zrealizuje obě výše uvedené etapy.

Výběrové řízení je prováděno elektronickou formou.

Kontaktní osoba:
Jméno: Vladimír Hyneš
Telefon: +420733628858
E-mail:

Tisknout