Zpět na Přehled VŘ

Intenzifikace odsíření mokré vypírky v Plzeňské teplárenské, a.s.

ID: / 23554

Předmět a popis VŘ:
Předmětem Zakázky je Dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s přípravou a provedením intenzifikace stávající technologie odsíření na bázi mokré vápencové vypírky spalin ve společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. areálu Energetika. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“.
Základní rozsah Díla - Zadavatel předpokládá následující základní rozsah Díla tvořící Zakázku:
- zpracování dokumentace nutné pro přípravu a realizaci Díla, a to zejména v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a další dokumentace včetně dodavatelské nutné pro zboží, služby a další činnosti spojené s přípravou a realizací Díla včetně jeho vyzkoušení, uvedení do provozu a předání Zadavateli, a
- případné demolice a odstranění stávajících staveb, sítí anebo zařízení v místě provádění Díla, a to včetně nutných souvisejících přeložek stávajících staveb, sítí anebo zařízení Zadavatele, které nesmí být prováděním Díla dotčeny, vše v rozsahu nutném pro provedení Díla, a
- úpravy a modernizace části stávající technologie, dodávku nové technologie, montáž, vyzkoušení a uvedení do provozu a provedení takových úprav, aby bylo dosaženo požadované výstupní koncentrace SO2 max. 145 mg/Nm3 a TZL 7 mg/Nm3, a to včetně provedení vazeb na stávající zařízení a stavby, a
- provedení navazujících služeb souvisejících s Dílem jako je koordinace Díla, pojištění, obstarání rozhodnutí správních orgánů v návaznosti na provádění Díla, zaškolení obsluhy zadavatele, řízení kvality a zajištění BOZP při provádění Díla.

Kontaktní osoby:
Jméno: Jitka Navrátilová
Telefon: +420 377 180 459; +420 731 683 418
E-mail:

Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160; +420 731 626 929
E-mail:

Tisknout