Zpět na Přehled VŘ

K1 – Nové motory s FM KV

ID: / 24650

Předmět a popis VŘ:
Předmětem díla s názvem „K1 – Nové motory s FM KV“ je zejména dodávka a montáž 2 ks nových nízkonapěťových motorů včetně frekvenčních měničů a transformátorů pro pohony spalinových ventilátorů uhelného kotle K1 a stavebních úprav ve stávajícím přístrojovém prostoru řídicích skříních pod elektroodlučovači kotle K1, kde budou dva nové transformátory a dva frekvenční měniče umístěny.
Dílo bude pro objednatele provedeno zhotovitelem formou dodávky "na klíč" a zahrnuje kompletní dokumentaci, dodávku, montáž, revize, zkoušky, uvedení do provozu a zkušební provoz.

Kontaktní osoba:
Jméno: Mgr. Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Tisknout