Zpět na Přehled VŘ

K6 – Navýšení spoluspalování biomasy

ID: / 25289

Předmět a popis VŘ:
1) "external transport and storage of biomass"
Předmětem plnění části zakázky s názvem „Vnější doprava a skladování biomasy“ je instalace vnějších dopravních cest a vnějšího provozního zásobníku pro navýšení spoluspalování biomasy do 80 % energetického podílu v palivu, při jmenovitém výkonu kotle a při zachování jmenovitých parametrů kotle K6 daných pasportem s minimálním dopadem do ekonomie provozu.

2) "internal transports of biomass and adjustment of combustion process of boiler K6"
Předmětem plnění části zakázky s názvem „Vnitřní dopravy biomasy a seřízení spalovacího procesu K6“ je navýšení spoluspalování biomasy do 80 % energetického podílu v palivu, při jmenovitém výkonu kotle a při zachování jmenovitých parametrů kotle K6 daných pasportem s minimálním dopadem do ekonomie provozu.

Kontaktní osoby:
Jméno: Miloslav Kolařík
Telefon: +420 739 540 309
E-mail:

Jméno: Ing. Jitka Navrátilová
Telefon: +420 731 683 418
E-mail:

Tisknout