Zpět na Přehled VŘ

K6 – výměna trubek části spodního bloku LUVA (změna materiálu)

ID: / 26965

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění zakázky s názvem „K6 – Výměna trubek části spodního bloku LUVA (změna materiálu)“ je náhrada trubek z uhlíkové oceli trubkami z nerezového materiálu u spodního bloku ohříváku vzduchu kotle K6 a výměna nerezových již instalovaných, avšak poškozených trubek, za nové nerezové trubky.
Předmět plnění zakázky, místo plnění včetně požadavků na termíny plnění, vymezení množství a druhu požadovaných dodávek věcí, prací a služeb a požadovaných standardů je detailně specifikován v Zadávací dokumentaci.
Místem plnění je sídlo objednatele, areál Teplárna, výrobní blok – zákotlí kotle K6, které se nachází na adrese Doubravecká 2760/1, Plzeň.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420377180160, +420 731 626 929
E-mail:

Tisknout