Zpět na Přehled VŘ

K7 – rekonstrukce dopravy ložového popela

ID: / 30853

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „K7 – rekonstrukce dopravy ložového popela“ je funkční dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek, věcí, prací a služeb spojených s demontáží stávajícího zastaralého zařízení a instalací nové technologie, konkrétně výměnou chladících šneků na výstupu ložového popela z kotle K7, instalací mokrého redleru a instalací nové trasy pasové dopravy navazující na stávající pas TO2 v rámci obnovy zdroje. Zakázka bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v zadávací dokumentaci.

Kontaktní osoba:
Jméno: Hana Šindelková
Telefon: 603434223
E-mail:

Tisknout