Zpět na Přehled VŘ

Kamery pro monitorování zanesení teplosměnných ploch kotle

ID: / 23041

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zadání je systém monitorování parních přehříváků kotlů (K2, K3, K5, K6) za provozu,
pomocí 3 ks IP kamer na každém kotli. Kamery budou instalovány tak, aby zachytily stav
zanesení III. a IV. přehříváků páry (PP3 a PP4) a výsypek. Kamery budou osazeny na čtyřech
retrofitovaných kotlích (K2, K3, K5 a K6).
Předmětem realizace díla je technický návrh, projektová dokumentace (PD), dodávka materiálu
pro realizaci, montáž, připojení a uvedení do provozu.
Akce bude provedena podle zásad a standardů (technických norem a legislativních předpisů)
platných v ČR. Zhotovitel musí mít potřebnou kvalifikaci, kterou doloží při podání nabídky.
Kvalifikační doklady a oprávnění, jsou požadovány v rozsahu, které vyžaduje legislativa a techn.
normy. Oprávnění a certifikáty uchazeče budou součástí nabídky.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jiří Čáp
Telefon: +420724010430
E-mail:

Tisknout