Zpět na Přehled VŘ

Komplexné služby v oblasti protipožiarnej ochrany

ID: / 24443

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na zabezpečenie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení) do r. 2022.
Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:
https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=bc242f2e5b8b6fc41dd6d108dcc126c8&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Juliana Podhorská
Telefon: +421 41 519 2455
E-mail:

Tisknout