Zpět na Přehled VŘ

Komplexné zabezpečenie výroby a dodávky reklamných a špeciálnych tlačív a drobných služieb súvisiacich s event marketingom pre Stredoslovenskú energetiku, a. s.

ID: / 24229

Předmět a popis VŘ:
Predmet obstarávania zahŕňa výrobu a dodávku reklamných a špeciálnych tlačív vrátane zabezpečenia súvisiacich služieb spojených s ich výrobou, kompletizáciou a dodávkou pre zákaznícke centrá na území stredoslovenského regiónu podľa aktuálnych potrieb vyhlasovateľa.
Bližšie informácie o výberovom konaní sa nachádzajú na stránke:
https://www.sse.sk/informacie-pre-dodavatelov/vyberove-konania?page_id=280

Kontaktní osoba:
Jméno: Marta Škrkoňová
Telefon: +42141 519 2926
E-mail:

Tisknout