Zpět na Přehled VŘ

„Kontinuální měření emisí Hg za odsiřovací linkou č. 3“

ID: / 23702

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění zakázky s názvem „Kontinuální měření emisí Hg za odsiřovací linkou č. 3 “ instalace nového emisního měření Hg. Součástí je instalace odběrových sond na výstupním kouřovodu OL na kótě + 36 m, vyhodnocovacích aparatur a s tím související instalace/úpravy odběrových míst, úpravy vybudování kabelových/odběrových tras, instalace klimatizovaného kontejneru pro umístění vyhodnocovací aparatury Hg na kótě 0m. Předmětem DÍLA jsou i veškeré služby a dodávky související s předmětem realizace projektu Kontinuální měření emisí Hg za odsiřovací linkou č. 3 jako zejména dodávky stavební, dodávky elektro, dodávky systému řízení a regulace.

Pro zaslání Zadávací dokumentace kontaktujte níže uvedenou osobu.

Kontaktní osoba:
Jméno: Martin Hloušek
Telefon: +420725571497
E-mail:

Tisknout