Zpět na Přehled VŘ

Kotel ZEVO – oprava výstupního přehříváku P3.1

ID: / 29197

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění zakázky s názvem „Kotel ZEVO – oprava výstupního přehříváku P3.1“ je oprava výstupního přehříváku kotle ZEVO spočívající v jeho kompletní výměně, včetně potrubí odvodnění, které se nachází ve vnitřním prostoru kotle. Součástí díla není výměna vstupní a výstupní komory přehříváku.
Předmět plnění zakázky, místo plnění včetně požadavků na termíny plnění, vymezení množství a druhu požadovaných dodávek věcí, prací a služeb a požadovaných standardů je detailně specifikován v Části 1 a 2 Zadávací dokumentace.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Tisknout