Zpět na Přehled VŘ

Materiál pre vonkajšie distribučné vedenia

ID: / 27749

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku Materiálu pre vonkajšie distribučné vedenia, ktoré sa používajú ako príslušenstvo pre vonkajšie distribučné siete SSD.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=ed8c7fc6681eb37257b354721fa3a0f2&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Natália Berníková
Telefon: +421 908 908 220
E-mail:

Tisknout