Zpět na Přehled VŘ

Modernizace buzení TG

ID: / 29760

Předmět a popis VŘ:
Postupná modernizace buzení stávajících turbogenerátorů TG3, TG5 a TG6 (dále také jen „TG“), při které bude v rozvaděčích provedena výměna stávajícího vybavení rozvaděče, uvedení buzení do provozu a provedení zkoušky buzení po najetí stroje vč. provedení revize elektro s vystavením revizní zprávy, a dále zajištění následného servisu - pravidelných kontrol a údržby, případně oprav budicího systému TG, a to během záruční doby díla i po skončení této záruční doby.

Kontaktní osoba:
Jméno: Martina Horáčková
Telefon: 739481134
E-mail:

Tisknout