Zpět na Přehled VŘ

Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce 2020 – REKO potrubí teplé vody

ID: / 23712

Předmět a popis VŘ:
Předmět a popis výběrového řízení, které je dílčí částí projektu „Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce 2020“, kde zadavatel žádá o dotaci v rámci operačního programu OPPIK:
Předmětem plnění této zakázky, která je rozdělena na 3 části, je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího pozinkovaného potrubí za potrubí nové v plastovém provedení polypropylen polyfúzně svařovaný (alternativa polybuten) v průlezném topném kanálu a v prostorách objektů. V části 1 a části 2 zakázky bude potrubí uloženo na nových a stávajících konzolích. V části 3 zakázky bude potrubí uloženo pouze na nových konzolích, v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby.

Oznámení o zahájení výběrového řízení a kompletní Zadávací dokumentace byly dne 07.05.2019 umístěny (ke stažení) na profilu zadavatele:

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1

V případě, že se rozhodnete účastnit VŘ, zašlete prosím oběma kontaktním osobám zadavatele „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti ve výběrovém řízení“, jak je požadováno v čl. 13 Zadávací dokumentace této zakázky.

Kontaktní osoby:
Jméno: Diana Stejskalová
Telefon: +420731661740
E-mail:

Jméno: Ing. Jaromír Kneifl
Telefon: +420 606 633 310
E-mail:

Tisknout