Zpět na Přehled VŘ

Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce 2020 – REKO potrubí TV a ÚT

ID: / 23710

Předmět a popis VŘ:
Předmět a popis výběrového řízení, které je dílčí částí projektu „Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce 2020“, kde zadavatel žádá o dotaci v rámci operačního programu OPPIK:
Předmětem plnění této zakázky, která je rozdělena na 2 části, je rekonstrukce spočívající v obměně stávajícího potrubí teplé vody a ústředního topení za potrubí nové v klasickém, plastovém a předizolovaném provedení, uložené v objektech a ve stávajících topných kanálech, které přijdou rozvalit (demontovat) a nově pokládané potrubí bude uloženo bezkanálovým způsobem, v rozsahu a dle projektových dokumentací stavby. Předmětem plnění zakázky (části 1 až části 2 zakázky) není dodávka vybraných komponentů předizolovaného systému.

Oznámení o zahájení výběrového řízení a kompletní Zadávací dokumentace byly dne 07.05.2019 umístěny (ke stažení) na profilu zadavatele:

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1

V případě, že se rozhodnete účastnit VŘ, zašlete prosím oběma kontaktním osobám zadavatele „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti ve výběrovém řízení“, jak je požadováno v čl. 13 Zadávací dokumentace této zakázky.

Kontaktní osoby:
Jméno: Diana Stejskalová
Telefon: +420 731661740
E-mail:

Jméno: Ing. Jaromír Kneifl
Telefon: +420 606633310
E-mail:

Tisknout