Zpět na Přehled VŘ

Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce 2020 – REKO TN Vršany, úsek hřiště Čepirohy – odbočka VS Hrabák

ID: / 23714

Předmět a popis VŘ:
Předmět a popis výběrového řízení, které je dílčí částí projektu „Modernizace rozvodů tepla Most ST, a.s. v roce 2020“, kde zadavatel žádá o dotaci v rámci operačního programu OPPIK:
Předmětem plnění této zakázky, je rekonstrukce spočívající ve výměně dožívajícího potrubí 2 x DN 350 v neprůlezném topném kanále a v pozemním provedení o celkové délce cca 2 x 907 m (rozvinutá délka 2 x 973m), v rozsahu a dle projektové dokumentace stavby. Předmětem plnění zakázky není dodávka vybraných komponentů předizolovaného systému DN 350.

Oznámení o zahájení výběrového řízení a kompletní Zadávací dokumentace byly dne 07.05.2019 umístěny (ke stažení) na profilu zadavatele:

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ebdfc521-ba31-422a-8de8-b8d93cff10a1

V případě, že se rozhodnete účastnit VŘ, zašlete prosím oběma kontaktním osobám zadavatele „Oznámení o vyzvednutí Zadávací dokumentace a účasti ve výběrovém řízení“, jak je požadováno v čl. 13 Zadávací dokumentace této zakázky.

Kontaktní osoby:
Jméno: Diana Stejskalová
Telefon: +420731661740
E-mail:

Jméno: In
Telefon: +420 606633310
E-mail:

Tisknout