Zpět na Přehled VŘ

Modernizace stabilního hasicího zařízení zauhlovacího mostu

ID: / 24098

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je modernizace dožitého stabilního hasicího zařízení zauhlovacího mostu v prostoru podél pásových dopravníků 4A a 4B v Plzeňské teplárenské, a.s., areál ENERGETIKA, dle vypracované Projektové dokumentace pro provedení stavby.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 378 133 105
E-mail:

Tisknout