Zpět na Přehled VŘ

Odběr odpadu K.Č. 190107 ze ZEVO Plzeň

ID: / 29528

Předmět a popis VŘ:
Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Odběr odpadu K.Č. 190107 ze ZEVO Plzeň“ je kompletní zajištění odběru odpadu k.č. 190107, Pevné zbytky z čištění odpadních plynů (popílek a reakční zbytky), kategorie nebezpečný, ze spalování odpadů ze ZEVO Plzeň. Zakázka bude mít charakter Díla „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v Zadávací dokumentaci.
Zadavatel uvádí, že se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku na služby, která je dle § 151 odst. 2 ZZVZ sektorovou veřejnou zakázkou, a že sektorová veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení s uveřejněním ve smyslu ustanovení § 60 a násl. ZZVZ.
Místem plnění sektorové veřejné zakázky je obec Chotíkov, č.p. 492, areál ZEVO Plzeň.
Odkaz na zakázku: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001560/zakazka/560621

Kontaktní osoby:
Jméno: Miloslav Kolařík
Telefon: +420 739 540 309
E-mail:

Jméno: Ing. Jitka Navrátilová
Telefon: +420 731 683 418
E-mail:

Tisknout