Zpět na Přehled VŘ

Oprava potrubního mostu přes Berounku

ID: / 32876

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je oprava stávajícího potrubního mostu vedoucího přes řeku Berounku obsahující sanaci mostní konstrukce, provedení nezbytné opravy železobetonového mostního pilíře, očištění ocelové konstrukce mostu, včetně provedení nového nátěru a výměny pochozích lávek a žebříků sloužících pro potřebu údržby mostu.

Předpokládaný termín realizace: 19. 8. 2024 - 28. 11. 2024

Místo plnění: prostor stavby potrubního mostu přes řeku Berounku a přilehlého okolí, který se nachází na adrese Doubravecká 2578, 301 00 Plzeň, parc. č. 603/4, 12822/1, 12222, 12220/2, 12220/3 a 603

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160 ; +420 731 626 929
E-mail:

Tisknout