Zpět na Přehled VŘ

Oprava ŘS zauhlování

ID: / 23161

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je generální oprava řídicího systému zauhlování. V rámci generální opravy bude provedena výměna procesorové části a dotčených komponent, komunikační sběrnice a v návaznosti na toto bude provedena oprava uživatelského software. V rámci generální opravy NEBUDOU do systému instalovány nové funkce a NEBUDE provedeno jeho rozšiřování nad rámec stávajícího stavu.

Kontaktní osoba:
Jméno: Simona Vávrová
Telefon: +420 378 133 105
E-mail:

Tisknout