Zpět na Přehled VŘ

Oprava západní a jižní fasády pomocných provozů – Vodárna Radčice

ID: / 24151

Předmět a popis VŘ:
Předmětem zakázky je oprava západní a jižní pomocných provozů Vodárny Radčice včetně nátěru kovových konstrukcí. Zakázka bude nabízena formou dodávky na klíč a bude nabízena podle norem ČSN, ČSN EN, platných českých zákonů a předpisů, které jsou platné v době provádění zakázky.
Rozsah díla prováděného účastníkem: a) provedení díla dle Technického zadání, b) hmotné dodávky, c) vypracování a předání Dokumentace skutečného provedení stavby, d) likvidace odpadů a úklid místa provádění díla, e) předání úspěšně provedeného díla.

Kontaktní osoba:
Jméno: Jan Jandura
Telefon: +420 377 180 160, +420 731 626 929
E-mail:

Tisknout