Zpět na Přehled VŘ

OVS – Časti a súčasti vedení do 1 kV

ID: / 32972

Předmět a popis VŘ:
Predmetom tejto súťaže je výber dodávateľa na dodávku:

Časti a súčastí vedení do 1kV: príslušenstvo pre vonkajšie distribučné siete, použiteľné k inštalácii na stožiaroch a k uchyteniu vonkajších elektrických vedení.
Vyhotovenie – z oceľových valcovaných profilov.

Bližšie informácie o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži nájdete na stránke:

https://ssd.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/pozvanka.php?idx=37c2f3b85bb83182b07aeba2c37f504a&jazyk=sk

Kontaktní osoba:
Jméno: Ing. Denisa Kudlová
Telefon: +421 905 745 331
E-mail:

Tisknout